O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi
11.11.2017 | scis.uz

O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi

  • Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi atom energetikasi va yadro texnologiyalari ob’ektlarida, shuningdek, xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarida sanoat xavfsizligi sohasida radiatsiya va yadro xavfsizligini ta’minlash sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishi va nazorat qilinishi uchun mas’ul bo‘lgan vakolatli davlat boshqaruvi organi hisoblanadi.
  • Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, ushbu Nizomga va boshqa qonun hujjatlariga amal qiladi.
  • Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilingan qarorlari davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda boshqa tashkilotlar va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi.
  • Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasining markaziy apparati, hududiy boshqarmalari, kon-texnika inspeksiyalari va idoraviy mansub xo‘jalik hisobidagi tashkilotlari sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi sohasida O‘zbekiston Respublikasining davlat boshqaruvi va tartibga solishning yagona tizimni tashkil etadi.
  • Hududiy boshqarmalar mahalliy davlat hokimiyati organlaridan mustaqildir va bevosita Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasiga bo‘ysunadi.

Davlat organlari va boshqa tashkilotlarga Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi xodimlariga ularning vakolatiga kirmaydigan ishlarni bajarishni yuklash taqiqlanadi.

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi PQ-4058-son qaroriga
1-ILOVO‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasiningTASHKILIY TUZILMASI
 
* Boshqaruv xodimlarining soni O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi tomonidan tegishlicha “Navoiy KMK” DK va “Olmaliq KMK” AJ bilan kelishilgan holda belgilanadi, shuningdek, moliyalashtirish tegishlicha “Navoiy KMK” DK va “Olmaliq KMK” AJ tomonidan amalga oshiriladi.
 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi PQ-4058-son qaroriga
2-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi markaziy apparati
TUZILMASI
 
Boshqaruv xodimlarining umumiy cheklangan soni — 122 shtat birligi.
* Xodimlar sonini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: 2018-yilda — 5 shtat birligi, 2019-yildan — 12 shtat birligi, 2020-yildan — 13 shtat birligi, 2024-yildan — 17 shtat birligi, 2028-yildan — 23 shtat birligi.
 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi PQ-4058-son qaroriga
3-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi hududiy boshqarmalarining
NAMUNAVIY TUZILMASI
 
Boshqaruv xodimlarining jami shtatlar soni 7 — 37 shtat birligini tashkil etadi.
O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi hududiy boshqarmalari boshqaruv xodimlarining umumiy cheklangan soni — 190 shtat birligi.
 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-dekabrdagi PQ-4058-son qaroriga
4-ILOVA
Radiatsiya va yadro xavfsizligi departamenti
TUZILMASI
 
Boshqaruv xodimlarining cheklangan soni — 71 shtat birligi.
* AES quriladigan manzil bo‘yicha joylashtiriladi.