So‘rovnoma

Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining davlat reestri kim tomonidan yuritiladi:

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi;
14
Sanoat xavfsizligi sohasida maxsus vakolatli davlat organi;
34
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.
18
Identifikatsiyalash tartibi kim tomonidan belgilangan?

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi;
55
Sanoat xavfsizligi sohasida maxsus vakolatli davlat organi;
12
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.
65
Identifikatsiyalash tartibi belgilangan qaysi normativ-huquqiy hujjatda belgilangan?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 11.05.2011g. 131-son qarori;
58
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 10.12.2008g. 271-son qarori;
77
O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni.
19
Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarini identifikatsiyalash kim tomonidan amalga oshiriladi?

Xavfli ishlab chiqarish ob’ektidan foydalanayotgan tashkilot;
48
Sanoat xavfsizligi sohasida akkreditatsiyadan o‘tgan ekspert tashkiloti;
15
To‘g‘ri javob A,V.
89
Xavflilik darajasiga ko‘ra xavfli ishlab chiqarish ob’ektlari necha tipga bo‘linadi?

bitta tipga;
54
ikkita tipga;
19
uchta tipga.
90
Xavfli ishlab chiqarish ob’ektining tipi nima?

xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarida xavfli moddalar kategoriyasi mavjudligi asosida ushbu xavfli ishlab chiqarish ob’ektining xavfliligi darajasini belgilaydigan xavfli ishlab chiqarish ob’ekti tavsifi;
83
xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarida shaxs va jamiyatning avariyalar va noxush hodisalardan va ularning oqibatlaridan hayotiy muhim manfaatlari himoyalanganligi holati;
41
ekspertiza ob’ektining unga qo‘yiladigan sanoat xavfsizligi talablariga muvofiqligini baholash;
17
Identifikatsiyalashning asosiy prinsiplari:

zonalashtirish prinsipi;
11
mustaqillik prinsipi;
49
To‘g‘ri javob A va V.
84
Identifikatsiyalashning to‘liqligi va ishonchliligi prinsipi nimani anglatadi?

xavfli ishlab chiqarish ob’ektlaridan foydalanayotgan tashkilot tarkibida har bir xavfli ishlab chiqarish ob’ektining xavfi va tipining barcha belgilari aniqlanishini va sanoat xavfsizligi ekspertizasi xulosasida aks ettirilishini anglatadi;
81
xavfli ishlab chiqarish ob’ektining bir tipi uchun xarakterli bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilariga ega bo‘lgan ob’ekt uchun eng kam sug‘urta summasi miqdori ko‘rsatib o‘tilgan belgilar soniga bog‘liq bo‘lmasligini anglatadi;
49
agar ob’ekt turli tiplarga mansub bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilarga ega bo‘lsa, u holda eng xavfli tipga mansubligini anglatadi.
9
Mustaqillik prinsipi nimani anglatadi?

xavfli ishlab chiqarish ob’ektining bir tipi uchun xarakterli bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilariga ega bo‘lgan ob’ekt uchun eng kam sug‘urta summasi miqdori ko‘rsatib o‘tilgan belgilar soniga bog‘liq bo‘lmasligini anglatadi;
91
agar ob’ekt turli tiplarga mansub bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilarga ega bo‘lsa, u holda eng xavfli tipga mansubligini anglatadi;
12
xavfli ishlab chiqarish ob’ektlaridan foydalanayotgan tashkilot tarkibida har bir xavfli ishlab chiqarish ob’ektining xavfi va tipining barcha belgilari aniqlanishini va sanoat xavfsizligi ekspertizasi xulosasida aks ettirilishini anglatadi.
55
Kamroq xavfli tipning xavfliroq tip bilan yutilishi prinsipi nimani anglatadi?

agar ob’ekt turli tiplarga mansub bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilarga ega bo‘lsa, u holda eng xavfli tipga mansubligini anglatadi;
79
xavfli ishlab chiqarish ob’ektlaridan foydalanayotgan tashkilot tarkibida har bir xavfli ishlab chiqarish ob’ektining xavfi va tipining barcha belgilari aniqlanishini va sanoat xavfsizligi ekspertizasi xulosasida aks ettirilishini anglatadi;
57
xavfli ishlab chiqarish ob’ektining bir tipi uchun xarakterli bo‘lgan xavflilikning bir necha belgilariga ega bo‘lgan ob’ekt uchun eng kam sug‘urta summasi miqdori ko‘rsatib o‘tilgan belgilar soniga bog‘liq bo‘lmasligini anglatadi.
10
Xavfli ishlab chiqarish ob’ektining identifikatsiya varaqasi nima?

Sug‘urta polisi;
13
Sug‘urta shartnomasi;
52
xavfli ishlab chiqarish ob’ektlari, shuningdek ulardan foydalanayotgan tashkilotlarning belgilari, tipi va rekvizitlari jamini aks ettiradigan hujjat.
81
Identifikatsiyalashning natijasi bo‘lib qanaqa hujjat hisoblanadi?

Sanoat xavfsizligi deklaratsiyasining ekspertiza xulosasi;
4
Identifikatsiya varaqasi;
96
Sug‘urta shartnomasi.
59
Identifikatsiyalashning nechta prinsipi mavjud?

3 ta;
4
4 ta;
88
5 ta.
48
Identifikatsiyalashni o‘tkazish muddatlari qanchani tashkil etadi?

ekspertiza ob’ektining murakkabligi bilan belgilanadi, biroq ekspertiza boshlangan paytdan boshlab 3 oydan ortiq bo‘lmasligi kerak;
75
ekspertiza ob’ektining murakkabligi bilan belgilanadi, biroq ekspertiza boshlangan paytdan boshlab 1 oydan ortiq bo‘lmasligi kerak;
48
To‘g‘ri javob yuq.
18
Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarini identifikatsiyalash to‘g‘riligi uchun kim javobgar hisoblanadi?

“Sanoatgeokontexnazorat” davlat inspeksiyasi;
53
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi;
8
identifikatsiyalashni amalga oshiradigan tashkilotga yuklanadi.
48
“Kontexnazorat o‘quv” ITM DUK xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarini identifikatsiya qilish huquqiga egami?

Yuq;
54
Ha, agarda “Sanoatgeokontexnazorat” davlat inspeksiyasi tomonidan berilgan ekspert tashkilotining akkreditatsiya attestatiga ega bo‘lsa;
71
To‘g‘ri javob yuq.
19
Sanoat ob’ektlarini identifikatsiya qilish shartmi?

Yuq shart emas;
8
Ha, agarda ob’ekt xavfli ishlab chiqarish ob’ekti hisoblansa;
92
To‘g‘ri javob yuq.
62
`