Davlat qomitasiga oid chora-tadbirlar, seminarlar, uchrashuvlar hamda mediateka