Qo'mitaning kon qutqaruv qismi yoshlari “Zakovat” intellektual o‘yinida ishtirok etdilar.
21.04.2022 | scis.uz