Byudjet qonuniga muvofiq ochiq raqamlar

Ma'lumotlar taqdim etish bo'yicha ma'sul shaxs: Moliya bo'limi boshlig'i Madraximov A. A.

Ma'lumotlar joylashtirish bo'yicha ma'sul shaxs Xaydarov F. T.

Telefon:
+998 71 244-24-13
E-mail
finance@scis.uz