Tendirlar uchun
04.01.2021 | scis.uz

                   
  2020 йил 
  Капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга оширилган лойиҳалар тўғрисидаги
  МАЪЛУМОТ
   
                   
  №  Буюртмачи Лойиҳанинг номланиши Лойиҳа қуввати Лойиҳани амалга ошириш даври Пудратчи Лойиҳани амалга ошириш қиймати (минг.сўм) шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг.сўм) Лойиҳани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджжетдан ташқари маблағлар)
  1 0 0 0 0 0 0 0 0